Download hier onze brochures

Uw kleine ukkepuk zet zijn/haar eerste stappen in het schoolleven.
Misschien loopt uw kapoen meteen vrolijk over de speelplaats... Misschien heeft hij/zij wat meer moeite met het afscheid. Wellicht bent u het die een traantje moet wegpinken wanneer u uw kleuter aan de zorg van de juf toevertrouwt. We begrijpen dat het voor u beiden een spannend moment is en stellen dan ook alles in het werk opdat u zich vlug thuis mag voelen in VBS Sint-Gertrudis Landen. Met deze brochure proberen we alvast een hulpmiddel aan te reiken. Het is een bron van informatie waarin u een antwoord kan vinden op vele praktische vragen.

De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is een nieuwe uitdaging voor vele kinderen.
Een kind dat naar het eerste leerjaar gaat heeft al heel wat rijpings- en leerprocessen achter de rug. Leren lopen, spreken, zindelijk zijn. Vragen stellen, afwerken … Bovendien heeft uw kind in de kleuterschool ook leren functioneren in groep. Dit wil zeggen dat verondersteld wordt dat voldoende zelfredzaamheid opgebouwd werd om zich veilig te voelen in de school: zich aan regels en afspraken houden, weten om te gaan met andere kinderen, nieuwe dingen durven doen en uitproberen, …. En toch staan niet alle kinderen op 1 september even ver... Dit heeft te maken met de schoolrijpheid. De bedoeling van deze infobrochure is om u wat meer uitleg te geven over wat schoolrijpheid precies inhoudt en hoe dit gestimuleerd kan worden. De meeste kinderen worden, als zij de normale speel- en ervaringskansen krijgen, vanzelf schoolrijp. Toch kunnen kinderen verschillen in het tempo waarmee ze die ontwikkelingsfase bereiken. Met deze brochure proberen we alvast een hulpmiddel aan te reiken. Ze is een bron van informatie waarin u een antwoord kan vinden op vele praktische vragen.

Stap in ons Rad : Ontdek - Beleef - Leer
IK-JIJ-WIJ SAMEN OP WEG!
Download onze flyer en ontdek onze symboliek

De directeur, de leraren en het hulppersoneel heten u en uw kind(eren) hartelijk welkom!
Wat u van onze school kan verwachten leest u verder in deze brochure. Vast staat dat ons schoolteam klaar staat om al het mogelijke te doen opdat uw kinderen zich dit jaar kunnen ontplooien in een geest van christelijk geloof, degelijk onderwijs met veel aandacht voor vernieuwing en positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de schoolmuren. Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen.
Wij hopen dan ook dat u uw kind bijstaat om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Een schoolreglement draagt bij tot de goede verstandhouding tussen het schoolbestuur, de directeur, de leraren, de leerlingen en de ouders. Wanneer rechten en plichten in dit reglement niet alleen gekend maar ook toegepast worden, zal dit ongetwijfeld bijdragen tot een mooi samenleven van onze schoolgemeenschap.